GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor(-2010) >
Kandidatuppsatser >

En svensk studie av förberedelser av chefer inför en HR-transformaton


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18953

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18953_1.pdf268KbAdobe PDF
View/Open
Title: En svensk studie av förberedelser av chefer inför en HR-transformaton
Authors: Doyle, Christian
Wallin, Anna
Issue Date: 7-Jan-2009
Degree: Student essay
Abstract: Vi har studerat hur chefer har förberetts inför en större omorganisation av HR-funktionen hos ett företag. Studien innefattade chefer med underställd personal ur linje och stab och baserades på 19 semistrukturerade intervjuer med chefer, samt 2 semistrukturerade intervjuer med HR-personal, som utvecklat och ansvarat för omorganisationens struktur. Det insamlade materialet av kvalitativ art tolkades och analyserades med hjälp av en svarsmatris. Vi kom fram till att förberedelserna var avsed... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18953
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011