GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Utformning av vårdmiljön. Färgen och estetikens betydelse för välbefinnandet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18914

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18914_1.pdf99KbAdobe PDF
View/Open
Title: Utformning av vårdmiljön. Färgen och estetikens betydelse för välbefinnandet
Authors: Remdahl-Andrén, Ingalill
Malmgren, Märit
Issue Date: 22-Dec-2008
Degree: Student essay
Abstract: Sjukhus kan upplevas som generellt tråkiga och intetsägande, oftast med vita väggar och färglös inredning. För att skapa balans i tillvaron och stärka välbefinnandet och den fysiska hälsan bör människan vara tillfreds med sin omgivning. Det är sjuksköterskans ansvar att skapa en trygg och harmonisk miljö i omvårdnaden. Syftet med studien var att undersöka om utformningen av vårdmiljön avseende hur färg, natur och utsikt, konst och design samt estetik kan påverka patientens välbefinnande. I ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18914
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011