GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1887

Files in This Item:

File Description SizeFormat
200647.pdf137KbAdobe PDF
View/Open
Title: Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen
Authors: Alija, Ylli
Issue Date: 2006
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 38 pages
140925 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Som huvudregel gäller det att aktiebolaget ska föras in i aktiebolagsregistret för att bli juridisk person och förvärva fullt rättskapacitet och partshabilitet. Före registreringen kan ställföreträdarna inte ingå avtal med tredje man utan att undgå personligt ansvar för uppkomna förpliktelser. Innan registreringen sker blir inte bara den som beslutat men även de som deltagit i beslutet eller åtgärden som ådrar sig ansvar. Om tredje man ingår avtal med bolaget före registreringen kan denne träda ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1887
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011