Show simple item record

dc.contributor.authorFellborn, Christian
dc.contributor.authorGalatius, Jens
dc.contributor.authorUndin, Sten
dc.date.accessioned2008-12-05T08:32:28Z
dc.date.available2008-12-05T08:32:28Z
dc.date.issued2008-12-05T08:32:28Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18824
dc.description.abstractInvestor Relations har under de senaste 20 åren fått en allt starkare betydelse för börsnoterade företag. Öppnare marknader och fler intressenter har skapat större krav på företag att tydligt kommunicera sin finansiella ställning. Investor Relations är funktionen i företag som skall möta detta krav. Studier kring asymmetrisk information har visat att skillnader i informationstillgång påverkar aktiepriset negativt. Investor Relations kan motverka denna effekt. Olika företag har däremot skilda behov av detta. Rimligt är då att det även finns skillnader i hur företag arbetar med Investor Relations samt att dessa skillnader skiljer sig med avseende på finansiella variabler. Studiens syfte är att undersöka detta. För att uppnå detta syfte har en rad variabler formulerats som mäter både Investor Relations samt betonar de mest relevanta finansiella värdena inom företag. Investor Relations-variablerna är; Antal heltidsanställda inom IR, Antal IR-träffar, Antal pressmeddelanden, Antal bevakande analytiker samt Aktiespararnas webbplatsranking. Dessa variabler ställs sedan mot finansiella variabler vilka representeras av; Beta, Volatilitet, Börsvärde, Avkastning, Skuldsättningsgrad och Ägarkoncentration. Med hjälp av dessa variabler skapas sedan regressionsmodeller och det statistiska sambandet fastställs. Undersökningen visar att finansiella variabler faktiskt påverkar Investor Relations-arbetet. Det visar sig att främst Börsvärde avgör omfattningen på Investor Relations. Studien konstaterar att endast stora företag har kapital- och personalresurser att tillägna arbetet. Vidare analys visar att större företags bättre Investor Relations-arbete inte bara beror på den större informationsmängd deras verksamheter generar. Större företag har högre krav och bättre möjligheter att lämna ut information. Ett motiv med Investor Relations är att sänka kapitalkostnaden för företag. Denna anledning visar sig däremot inte vara avgörande då företag utformar sitt Investor Relations-arbete. Investor Relations starka beroende av skuldsättningsgrad och ägarkoncentration visar att funktionen är utformad för att tillgodose ett informationsbehov från marknaden. Därmed fungerar Investor Relations som en hygienfaktor snarare än en motivationsfaktor för att investera.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomien
dc.relation.ispartofseries07/08:44en
dc.titleFinansiella variablers inverkan på Investor Relationsen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record