Show simple item record

dc.contributor.authorMohlin, Kenneth
dc.date.accessioned2008-12-01T23:22:16Z
dc.date.available2008-12-01T23:22:16Z
dc.date.issued2008-12-01T23:22:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18788
dc.description.abstractFibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som påverkar muskler och leder. Sjukdomen utmärker sig med kronisk smärta över hela kroppen, med massiv trötthet och sömnproblem. Man räknar med att mellan 80 000 och 250 000 är drabbade av denna sjukdom i Sverige. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur fibromyalgi påverkar individens dagliga liv. Detta gjordes med hjälp av databaserna CINAHL, PubMed och AMED. Tolv artiklar var funna och granskade med hjälp av riktlinjer för att säkerhetsställa den högsta möjliga kvalitet. Detta var åstadkommet bland annat genom att titta i artiklarna hur urvalet hade blivit genomfört, om det handlade om intervjuer och om fenomenet var beskrivet i artiklarna. Dessutom var texterna kondenserade, kodade och abstraherade. Resultatet av detta blev skapandet av två teman. Det ena var fysiska & psykiska perspektiv och den andra var sociala perspektiv. Det fysiska & psykiska perspektivet visade att människor med fibromyalgi hade svårigheter att bemästra smärta, utmattning, depressioner och ångest som påverkade både identiteten och välbefinnandet destruktivt. Detta resulterade att denna sjukdomsgrupp fann det svårt att orka med dagen. Det sociala perspektivet visade att människor med fibromyalgi hade svårigheter att bli accepterad av närstående, sjukvårdsinstitutioner och arbetsmarknaden på grund av svårigheten att diagnostisera och behandla sjukdomen. Detta ledde bland annat till finansiella svårigheter, isolering och inaktivitet inom familjelivet. Det fanns dock en vilja av många med fibromyalgi att försöka göra det bästa av situationen med hjälp av information till allmänheten, förbättrade arbetsmiljöer samt att kunna föra bättre dialoger med sjukvårdspersonal i framtiden.en
dc.language.isosween
dc.titleFibromyalgi och dess effekt på det dagliga liveten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institute of Health and Care Scienceseng
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record