GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Kandidatuppsatser >

Prekontraktuellt ansvar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1878

Files in This Item:

File Description SizeFormat
200263.pdf292KbAdobe PDF
View/Open
Title: Prekontraktuellt ansvar
Authors: Magnusson, Therese
Issue Date: 2002
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 44 pages
299458 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Uppsatsen handlar om skadeståndsansvaret i en prekontraktuell situation, dvs. innan ett slutligt avtal uppnåtts. Syftet med uppsatsen är att belysa de regler som är tillämpliga på situationen, och de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att ett prekontraktuellt ansvar skall inträda. I uppsatsen beskrivs också kortfattat aktiebolagets organisation och de ansvarsförhållanden som råder inom bolaget och mot en tredje man. Slutligen finns det även en komparativ del där rättsläget beträffande ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1878
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011