GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Chemistry / Institutionen för kemi (-2011) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kemi >

Kemilaborationens bidrag till förståelse - högskolestudentens perspektiv -


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18644

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18644_1.pdf2249KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_18644_3.pdfspikblad61KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kemilaborationens bidrag till förståelse - högskolestudentens perspektiv -
Authors: Gruvberg, Christer
E-mail: gruvberg@kreativkemi.se
Issue Date: 14-Nov-2008
University: University of Gothenburg. Faculty of Science
Institution: Department of Chemistry ; Institutionen för kemi
Date of Defence: 2008-12-05
Disputation: kl 10.15 i föreläsningssal KB vid institutionen för kemi
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: kemi med ämnesdidaktik
laboration
FYE
microscale
tyst kunskap
visuell representation
Abstract: Den här studien har som mål att försöka förstå hur laborationen bidrar till att underlätta studenternas kognitiva arbete att förstå teorin ingående i deras första kemikurs på akademisk nivå. Empirin har framförallt sökt fånga studenternas perspektiv vilket därmed blivit vägvisande för de slutsatser som dragits. Enkätstudier och videoupptagningar har genomförts vid laborationstillfällen. Uppföljande videointervjuer med labpar planerades in i nära anslutning efter laborationen. De tre datakä... more
ISBN: 978-91-628-7651-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/18644
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för kemi
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011