Show simple item record

dc.contributor.authorBacksten, Christinswe
dc.contributor.authorTorbjörnsson, Ceciliaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:05:13Z
dc.date.available2008-10-30T08:05:13Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18506
dc.description.abstractSyfte Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare hanterar elevers muntliga framställning, hur den rådande situationen hanteras av lärare i skolan samt hur lärare hanterar elever med talängslan såväl som väldigt talföra elever. Metod Vi har tagit utgångspunkt i de nationella proven i svenska och engelska där muntlig framställning är ett obligatoriskt delprov, samt Lpf 94 som säger att alla lärare ska stärka elevernas självförtroende, vilja och förmåga att lära och organisera arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Vi har intervjuat lärare, Skolverket och en person som är ansvarig för ett av de nationella proven för att få överblick av situationen. Vi har också tagit del av relevant litteratur, ny som äldre. Resultat En stor andel av lärarna lade stor vikt vid att börja arbeta tidigt och opretentiöst med talövningar. De ansåg det vara en viktig del av utbildningen och livet i allmänhet. Dock var det få som ansåg att de fått med några speciella verktyg från lärarutbildningen. Flera likheter konstaterades mellan de olika respondenterna exempelvis intresset för att utveckla eleverna inom muntlig produktion.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectMuntlig framställningswe
dc.subjecttalängslanswe
dc.subjectretorikswe
dc.subjectnationswe
dc.titleAtt tala är guld, om du Vågar och Kan ­ om lärares arbete med muntlig produktion i undervisningenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record