Show simple item record

dc.contributor.authorGerre, Idaswe
dc.contributor.authorStrindeborn, Mariaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:05:08Z
dc.date.available2008-10-30T08:05:08Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18500
dc.description.abstractBakgrund Vi upplever att barn med ADHD-problematik i skolan ökar. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi sett att mötet med dessa barn ställer höga krav på lärarens kompetens och att kunskap kring funktionsnedsättningen ofta saknas. Därför ansåg vi detta var ett område som vi ville fördjupa oss i. Syfte Syftet med vår studie är att studera vilka faktorer i skolan som verkar stödjande för elever med ADHD- problematik både när det gäller lärande och socialt samspel. För att uppnå vårt syfte har vi valt att utgå från följande frågeställning. Vilket stöd och vilken hjälp behövs på individ- respektive skolnivå? Metod För att uppnå vårt syfte har vi gjort en litteraturstudie av fyra rapporter, en artikel och en konferensdokumentation. Detta material tog på olika sätt upp vårt aktuella ämne. Detta har vi sedan granskat och analyserat för att få svar på utifrån våra forskningsfrågor. En övervägande del av materialet är specifikt riktat till vårt problemområde ADHD medan en mindre del är mer inriktade på funktionsnedsättningar generellt. Eftersom ADHD betraktas som en funktionsnedsättning anser vi att också detta material är relevant. Resultat I vårt resultat har vi funnit fyra faktorer som är betydelsefulla när skolan utformar stöd till elever med ADHD- problematik. Dessa faktorer utgörs av skolans lärandemiljö, samverkan mellan hem och skola, kompetens på alla nivåer och arbetet med åtgärdsprogram för dessa elever. Arbetar man aktivt med dessa faktorer gynnar det elever som har ADHD-problematik. Betydelse för läraryrket Alla lärare kommer många gånger under sitt yrkesliv att möta en elev med funktionsnedsättningen ADHD. Därför är det viktigt att läraren har goda kunskaper och strategier på hur han/hon kan arbeta med dessa barn. Det är angeläget att lyfta pedagogens viktiga roll i arbetet med elever som har ADHD-problematik i skolan. Eftersom ADHD är en dold funktionsnedsättning är det av stor betydelse att man uppmärksammar dessa elever så att de får samma stöd och hjälp som barn med fysiska funktionsnedsättningar.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectADHDswe
dc.subjectbarn i behov av särskilt stödswe
dc.subjectfunktionsnedsswe
dc.titleVilket stöd behöver elever med ADHD i skolan? ­ en litteraturstudieswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record