Show simple item record

dc.date.accessioned2008-10-30T08:04:44Z
dc.date.available2008-10-30T08:04:44Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18471
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med examensarbetet var att undersöka pedagogers tal, det vill säga språkliga utsagor, om sina elever. Det tal som fokuserades var det som rör kön, genus och sexualitet. Jag var intresserad av att identifiera de diskurser som aktualiserades i talet och de positioner som gjordes tillgängliga för eleverna i pedagogernas tal. De undersökningsfrågor jag ställde var vilka diskurser som kämpade om legitimitet i pedagogernas tal, på vilket sätt den diskursiva kampen fördes samt vilka subjektspositioner som tillskrevs eleverna inom de rådande diskurserna. Jag gjorde en kvalitativ fallstudie där jag studerade fem pedagogers och en rektors tal med hjälp av observation, samt intervju. Sammanlagt har jag ett fältmaterial bestående av 5 sidors textutskrifter av transkriberat tal och anteckningar. Analysen har gjorts med hjälp av poststrukturell feministisk teori. Jag använde diskursanalys som teori och metod samt utgick ifrån att dekonstruera begreppen kön, genus och sexualitet i förståelsen av det studerade. Det resultat jag kom fram till är att talet om eleverna skedde inom två hegemoniska diskurser. Dels kämpade en särartsdiskurs och dels kämpade en genusmedveten diskurs om fixering i talet. De positioner som gjordes möjliga inom dessa diskurser visade på viss rörlighet och öppenhet men skedde som jag tolkar det, könat. Det vill säga, femininitet kopplades i första hand samman med elever som kategoriserades som flickor medan maskulinitet i första hand kopplades till de elever som kategoriserades som pojkar. Jag menar att det är angeläget att skapa en diskussion om hur diskurser verkar begränsande i vår förståelse men också för vilka möjligheter det finns till motstånd och öppningar då elever positioneras som subjekt. Läroplansuppdraget är formulerat så att skolan skall motverka traditionella könsmönster. Utifrån en poststrukturell feministisk uppfattning verkar en polarisering mellan kvinnligt och manligt hindrande då uppdraget skall uppnås vilket jag menar har betydelse för den pedagogiska diskussionen och praktiken.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleMen måste det vara ett problem? Könsdiskurser i pedagogers tal om elever.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record