Show simple item record

dc.contributor.authorSkoglund, Emmaswe
dc.contributor.authorLevin, Jessicaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:04:31Z
dc.date.available2008-10-30T08:04:31Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18456
dc.description.abstractSyfte och huvudfrågor Syftet med studien är att fördjupa och bredda våra kunskaper som blivande pedagoger om vilka arbetssätt för läsutveckling som finns och används inom skolan idag. Vi vill även undersöka hur elevernas läsutvecklingspro- cess kartläggs och utvärderas. Till vår hjälp har vi tre frågeställningar. - Vilka metoder finns att tillgå i arbetet med läsutvecklingen? - Vilka arbetssätt används idag i den verksamhet som bedrivs? - Hur kartläggs och utvärderas elevers läsutvecklingsprocess? Metod och material Vi har i vår studie arbetat med litteraturstudier samt genomfört kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger, på två skolor, verksamma i skolans tidiga år. Resultat Genom de kvalitativa intervjuer som vi genomfört samt de litteraturstudier som gjorts under arbetet kan vi kon- statera att det finns och används en rad olika metoder i arbetet med läsutvecklingen ute i verksamheterna. Det är inte alltid som det finns en given teori att utgå ifrån, utan oftast använder man sig av ett urval från olika teorier. Det finns även en rad olika kartläggningsmetoder som man använder sig av, dessa varierar från skola till skola. Något som däremot är samma är vikten av att finna glädjen i läsningen. Relevans för läraryrket Vi tror och hoppas att vår studie kan hjälpa andra blivande pedagoger på väg ut i arbetslivet med att få en över- gripande kunskap om de metoder som att finns att tillgå inom läsutvecklingen samt hur man tillämpar dem. Vi hoppas även att vår studie ska visa på att läsningen är en viktig del i hela skolans verksamhet och bör därför genomsyra allt arbete. Slutligen hoppas vi att vårt resultat visar tydligt att det är viktigt att ta tillvara på glädjen i läsningen och att pedagoger i alla ämnen bör ge näring åt denna glädje på olika sätt.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectläsutvecklingswe
dc.subjectläsinlärningsmetoderswe
dc.subjectkartläggningsswe
dc.titleVill du veta vad som står här ­ så läs det! - ett arbete om läsutvecklingens betydelse i dagens skola.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record