Show simple item record

dc.contributor.authorHallberg, Livswe
dc.contributor.authorAndersson, Ceciliaswe
dc.contributor.authorYngve, Ceciliaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:04:27Z
dc.date.available2008-10-30T08:04:27Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18452
dc.description.abstractSyfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att granska ett urval av läroböcker inom svenska för tidigare åldrar (år1-6) vad gäller elevers och lärares möjlighet att arbeta med skrivutveckling inom olika genrer. För att uppnå vårt syfte har vi arbetat utifrån följande frågeställningar: 1. Vilket stöd finns för olika slags skrivande i läroböckerna? . Hur utnyttjar lärare detta stöd? Metod Vi har använt oss av läroboksanalyser samt kvalitativa lärarintervjuer. Intervjuerna undersöker om och vilka läroböcker lärarna använder och vilka olika genrer de väljer att låta eleverna skriva. Läroboksanalysen utgår från ett antal frågor som gäller det stöd lärare och elever får av böckerna i arbetet med olika genrer. Resultat Forskning påvisar elevens behov av genrekompetens för en god skrivutveckling. De lärare vi har intervjuat arbetar till största del med de berättande och beskrivande texttyperna. Det är också dessa texttyper som representeras mest i de läroböcker vi har analyserat. Anmärkningsvärt är att ingen av de intervjuade lärarna arbetar med förklarande texter, de får heller inte något stöd för detta i de undersökta läroböckerna. Majoriteten av lärarna utnyttjar dessutom inte allt det stöd som erbjuds i läroböckerna de använder.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectGenreswe
dc.subjectläs- och skrivutvecklingswe
dc.subjectstyrdokumentswe
dc.subjectlärswe
dc.titleLäroböckernas stöd för arbetet med genrer i svenska för tidigare åldrar.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record