Show simple item record

dc.contributor.authorBengtsson, Håkanswe
dc.contributor.authorJohansson, Ebbaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:04:21Z
dc.date.available2008-10-30T08:04:21Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18444
dc.description.abstractSyftet med föreliggande arbete är att undersöka och synliggöra hur etnicitet, kultur och mångkulturalism konstrueras i ett urval av samtida bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern. Bilderboksgenren har varit relativt styvmoderligt behandlad av den tidigare forskningen ­ i synnerhet med avseende på hur mångkulturalism, kultur och etnicitet (re)produceras i bilderböckerna. De frågeställningar examensarbetet arbetar med rör relationen mellan hur olika etniska och kulturella grupper framställs i bilderböckerna. Svaren på dessa frågor undersöks utifrån en (multimodal) diskursanalys för att synliggöra det för-givet-tagna i bilderböckernas framställningar. Detta görs mer specifikt genom att undersöka hur begreppen mångkulturalism, kultur och etnicitet (re)produceras i samspelet mellan bild och text och i de perspektiv som återfinns i bilderböckernas handlingar. Undersökningsmaterialet utgörs av 5 bilderböcker utgivna i Sverige under 007 som av Bokjuryn rekommenderas för bl.a. landets förskolor. Resultaten visar inte oväntat att bilderböckerna i stor utsträckning (re)producerar en vit svensk eller västerländsk norm mot vilken olika framställningar av den Andre tecknas. Detta går bl.a. igen i att de flesta av bilderböckernas huvudkaraktärer kan placeras inom den överordnade vita svenska eller västerländska normen och att de från normen avvikande karaktärerna (den Andre) på olika sätt begränsas i sitt handlingsutrymme, pekas ut eller tvingas representera något annorlunda som motpol till det normala. Betydelsen för läraryrket av dessa resultat är vikten av att pedagogen via ett kritiskt förhållningssätt till mångkulturalism synliggör och erkänner bredden av olika perspektiv och därmed även utmanar de dominerande och överordnande perspektiven i kampen om att skapa social rättvisa. Detta uppnås dels via ett medvetet urval av bilderböcker och dels via flerstämmiga dialoger inom ramen för boksamtal.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectMångkulturalismswe
dc.subjectetnicitetswe
dc.subjectkulturswe
dc.subjectbilderbokswe
dc.subjectdisswe
dc.titleVar är egentligen liten vit och skär och alla små brokiga? ­ En undersökning av mångfald i bilderböckerswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record