Show simple item record

dc.contributor.authorOxklint, Veronicaswe
dc.contributor.authorJohansson, Veronikaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:03:58Z
dc.date.available2008-10-30T08:03:58Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18418
dc.description.abstractSyfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga en skrivprocess där tre barn i åldern 8-9 år får skapa en barnbok med hjälp av berättarmallar och en författarskola. Vi kommer att genomföra ett undervisningsförsök där de medverkande barnen får utvärdera processen och produkten. Vi vill även undersöka vad andra barn anser om barnboken. Frågeställningar: Hur ser barnens skrivprocess ut under arbetet med barnboken? Vad tycker de skrivande barnen om skrivprocessen och resultatet? Vad tycker andra barn om resultatet av barnboken? Metod: Skribententerna som ingick i studien fick föra loggbok, delta i intervjuer, observeras och svara på frågor skriftligt. Vi har även analyserat barnens skrivprocess under barnboksarbetet, från förarbete till färdig produkt. För att få reda på vad andra barn tyckte om resultatet av barnboken fick barn från tre olika skolklasser svara på enkätfrågor kring barnboken. Resultat: Resultatet av undersökningen visar att användandet av tankekartan under förarbetet varit gynnsamt för barnens skrivprocess. När det gäller samförfattandet observerade vi att de hjälpte varandra att formulera sina tankar i ord och att samtal mellan dem bidrog till att förbättra berättelsen. Bearbetandet av texten väckte till viss del motstånd då barnen upplevde det som besvärligt att gå tillbaka i texten och göra ändringar. De författande barnen var nöjda med sitt resultat och att de själva ansåg att de utvecklats som skribenter. Enkätundersökningen tyder på att majoriteten av tillfrågade barnen uppskattade barnboken. Betydelse för läraryrket: Med de erfarenheter vi fått genom detta examensarbete kan vi i vårt kommande yrke som lärare skapa goda förutsättningar för elevers skrivutveckling enligt skrivprocessen. En viktig slutsats vi kan dra utifrån resultatet är förarbete med tankekartor är väl använd förberedelsetid inför skrivandet.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectSkrivprocessswe
dc.subjectundervisningsförsökswe
dc.subjectsamförfattande,swe
dc.title"Man skriver liksom inte bara" ­ En kartläggning av skrivprocessen då tre barn i åldern 8-9 år med hjälp av berättarmallar får skapa en barnbok.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record