Show simple item record

dc.contributor.authorHedlund, Thereseswe
dc.contributor.authorDronjak, Tanjaswe
dc.date.accessioned2008-10-30T08:03:49Z
dc.date.available2008-10-30T08:03:49Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18409
dc.description.abstractSyfteVårt syfte är att studera samverkan mellan skola och socialtjänst utifrån pedagogers och socialsekreterares synvinkel. Vi vill studera faktorer som hindrar eller möjliggör samverkan. Frågeställningar.Hur upplever pedagoger och socionomer att samverkan fungerar, vad möjliggör samverkan, vad hindrar samverkan, hur ser den ideala samverkan ut mellan skola och socialtjänst. Dessa är våra frågeställningar genom arbetet. Metod och materialVi har valt att intervjua både pedagoger och socialsekreterare för att få en så bred bild om som möjligt kring deras syn på samverkan Vi har tolkat våra informanter utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och tidigare forskning på området. ResultatDet vi kom fram till är att sekretessen är ett stort hinder. Men det finns möjligheter att få till en bra samverkan i alla fall dels genom egna tolkningar av lagen dels genom förståelsen av hur viktiga föräldrarna är inom samverkan. Vi vill visa på hur samverkan utifrån de olika nivåer som finns inom systemteorin. Betydelse för läraryrketDet står i skollagen att skolan ska samverka med socialtjänsten. Oavsett Anmälningsplikt eller ej så har skolan och socialtjänsten barnets bästa i fokus. Dilemman med anmälningsplikten är något som vi kommer att stöta på i vårt kommande yrke. Därför är det viktigt att lyfta fram hur lagen är konstruerad för att kunna verka för barnets bästa i fokus. Vi är medvetna om att samverkan mellan skola och socialtjänst kommer att bli problematiskt eftersom sekretessen ser ut som den gör idag. 1swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectSamverkanswe
dc.subjectsekretessswe
dc.subjectskolaswe
dc.subjectsocialtjänstswe
dc.subjectsystemtswe
dc.title"När vi träffar socialtjänsten så lämnar vi information kring eleven medan de i sin tur inte kan ge oss någonting" ­ en studie om samverkan mellan skola och socialtjänst.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record