Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Inga-Lill
dc.date.accessioned2008-10-29T11:20:42Z
dc.date.available2008-10-29T11:20:42Z
dc.date.issued2008-10-29T11:20:42Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18400
dc.description.abstractFram till 1970- och 80-talet stod de stora mentalsjukhusen för all vård, rehabilitering och annat stöd när det gällde personer med psykiska sjukdomar. När psykoterapin började slå igenom på 70-talet ändrades successivt synen på psykisk sjukdom och vad som orsakade den. Nya teorier växte fram om hur den psykiatriska vården skulle bedrivas och så småningom övergick man från sjukhusvård till mer öppna vårdformer. De stora institutionerna avvecklades och de psykiskt sjuka hänvisades till att bo kvar hemma eller i särskilt boende. De funktionshindrade skulle få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. För att kunna uppnå förutsättningarna för ett värdigt liv, behöver den funktionshindrade ofta stöd av en annan person. I förarbetet till psykiatripropositionen som låg bakom psykiatrireformen pekade man också på hur stödet till personer med psykiskt funktionshinder skulle kunna förbättras om de fick stöd av personliga ombud. En treårig försöksverksamhet startades på tio olika platser i landet. Försöksverksamheten slog väl ut och i maj år 2000 beslutades att verksamheten skulle permanentas och omfatta hela landet. Verksamheten med personliga ombud är således en relativt ny företeelse som fortfarande är under utveckling. Professionen personligt ombud är för många ganska okänd. För min del har jag genom mitt eget arbete kommit i kontakt med personligt ombud, men jag känner nyfikenhet, bland annat för ombudets arbetsuppgifter och målsättning med sitt arbete. Min undersökning är en empirisk kvalitativ studie som bygger på intervjuer med personliga ombud. Mina frågeställningar har rört vad det innebär att arbeta som personligt ombud samt hur man i verksamheten arbetar utifrån teorier och arbetsmodeller. Jag har således fokuserat på själva yrkesrollen personligt ombud. De sammanfattade slutsatser jag kan dra utifrån svaren på mina frågeställningar, är att de personliga ombuden som deltog i min undersökning samtliga arbetade utifrån en och samma målsättning och man var väl medvetna om målsättningen för verksamheten. Konstateras kan även att verksamheten med personliga ombud bedrivs på likartat sätt och på samma villkor i landet i övrigt. Jag kan också förstå att yrket är komplext och att det finns specifika skillnader mot andra närliggande yrkesroller. I arbetet möter ombuden speciella människor. Därför krävs också att ombuden besitter speciella kunskaper och egenskaper. Ett yrke att vara nyfiken på.en
dc.language.isosween
dc.subjectPsykiskt funktionshinderen
dc.subjectpersonligt ombuden
dc.subjectyrkesrollen
dc.titleAtt arbeta som personligt ombud –En undersökning av några personliga ombuds syn på sin yrkesrollen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record