Göteborgs universitet och Bokia Avenyn har sedan många år ett samarbete med regelbundna lunchföreläsningar eller "akademiska kvartar". Professorer, forskare och lärare presenterar här senaste nytt inom respektive kunskapsområde. Dessa populärvetenskapliga föreläsningar är gratis och riktar sig till allmänheten. Föreläsningarna hålls varje torsdag under terminstid i Bokias butik på Avenyn. Välkommen att besöka Akademisk kvart!

Tidigare föreläsningar finns tillgängliga som podcasting nedan.

Recent Submissions

 • Läsarnas Selma Lagerlöf - författaren, mentorn, landsmodern 

  Unknown author (2008-10-09)
  Jenny Bergenmar, fil dr i litteraturvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Nya behandlingsmetoder mot migrän 

  Unknown author (2008-10-23)
  Mattias Linde, med dr i neurovetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Hållbar mat för kropp och klimat 

  Unknown author (2008-10-30)
  Helene Wåhlander, universitetsadjunkt i hushållsvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Havets försurning 

  Unknown author (2008-11-06)
  Leif Anderson, professor i marin kemi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Ögon känsliga för stjärnor 

  Unknown author (2008-11-13)
  Marie Rådbo, lektor i astronomi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Dagens 70-åringar är lyckligare gifta och mer sexuellt aktiva 

  Unknown author (2008-11-20)
  Nils Beckman,doktorand vid Sahlgrenska akademin . En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Fotografi - spår och andra brottstycken 

  Unknown author (2008-11-27)
  Nils Beckman,doktorand vid Sahlgrenska akademin. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Moralen eller lagen? - vägar till ett hållbart samhälle 

  Unknown author (2008-12-04)
  Andreas Nilsson, fil dr i psykologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Har vi tid med varandra? 

  Unknown author (2006-03-09)
  Universitetslektor Lars-Gösta Dahlöf, Psykologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Vilka får vara med i ett mångkulturellt samhälle? 

  Unknown author (2006-03-16)
  Universitetslektor Klas Grinell, Idé och lärdomshistoria. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Pratande araber i anglosaxiska TV-serier 

  Unknown author (2006-03-30)
  Aurora Tellenbach, filmvetare. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Homo på amerikabåtarna: Om manligt homoliv på Svenska Amerika Liniens passagerarfartyg 

  Unknown author (2006-03-23)
  Docent Arne Nilsson, Genusvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Varför får barn betalt för att diska? 

  Unknown author (2006-04-06)
  fil dr Barbro Johansson, Etnologi - centrum för konsumentvetenskap.. Om vad pengaflöden inom familjen säger om barndomens betydelser..
 • Rätt och fel i språket 

  Unknown author (2006-04-18)
  Martin Gellerstam, Inst för svenska . Martin G. är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
 • Nytt och gammalt i ordförrådet 

  Unknown author (2006-04-20)
  Sture Berg, Inst för svenska språket, GU. Sture Berg är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
 • Svenska akademins ordlista och tiden gång 

  Unknown author (2006-04-21)
  Sture Allén, professor emeritus vid institutionen för svenska språket, GU. Sture Allén är ordförande i Svenska Akademiens språkkommitté.
 • Flyttfåglar väljer väg efter eget välmående 

  Unknown author (2006-05-04)
  fil dr Mare Löhmus, zoomorfologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Skolan som hälsofrämjande arena - fluortanten åter i ny skepnad 

  Unknown author (2006-05-19)
  Odontologie dr/övertandläkare Ulla Mober Sköld. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Att träna lagom är bäst för hjärnan 

  Unknown author (2006-05-23)
  Med dr Andrew Naylor, fysiologi . En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
 • Jag känner mig begåvad bara 

  Unknown author (2006-06-13)
  Universitetslektor Tore Otterup, Svenska. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.

View more