Now showing items 1-20 of 60

  • Läsarnas Selma Lagerlöf - författaren, mentorn, landsmodern 

   Unknown author (2008-10-09)
   Jenny Bergenmar, fil dr i litteraturvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Nya behandlingsmetoder mot migrän 

   Unknown author (2008-10-23)
   Mattias Linde, med dr i neurovetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Hållbar mat för kropp och klimat 

   Unknown author (2008-10-30)
   Helene Wåhlander, universitetsadjunkt i hushållsvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Havets försurning 

   Unknown author (2008-11-06)
   Leif Anderson, professor i marin kemi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Ögon känsliga för stjärnor 

   Unknown author (2008-11-13)
   Marie Rådbo, lektor i astronomi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Dagens 70-åringar är lyckligare gifta och mer sexuellt aktiva 

   Unknown author (2008-11-20)
   Nils Beckman,doktorand vid Sahlgrenska akademin . En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Fotografi - spår och andra brottstycken 

   Unknown author (2008-11-27)
   Nils Beckman,doktorand vid Sahlgrenska akademin. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Moralen eller lagen? - vägar till ett hållbart samhälle 

   Unknown author (2008-12-04)
   Andreas Nilsson, fil dr i psykologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Har vi tid med varandra? 

   Unknown author (2006-03-09)
   Universitetslektor Lars-Gösta Dahlöf, Psykologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Vilka får vara med i ett mångkulturellt samhälle? 

   Unknown author (2006-03-16)
   Universitetslektor Klas Grinell, Idé och lärdomshistoria. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Pratande araber i anglosaxiska TV-serier 

   Unknown author (2006-03-30)
   Aurora Tellenbach, filmvetare. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Homo på amerikabåtarna: Om manligt homoliv på Svenska Amerika Liniens passagerarfartyg 

   Unknown author (2006-03-23)
   Docent Arne Nilsson, Genusvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Varför får barn betalt för att diska? 

   Unknown author (2006-04-06)
   fil dr Barbro Johansson, Etnologi - centrum för konsumentvetenskap.. Om vad pengaflöden inom familjen säger om barndomens betydelser..
  • Rätt och fel i språket 

   Unknown author (2006-04-18)
   Martin Gellerstam, Inst för svenska . Martin G. är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
  • Nytt och gammalt i ordförrådet 

   Unknown author (2006-04-20)
   Sture Berg, Inst för svenska språket, GU. Sture Berg är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
  • Svenska akademins ordlista och tiden gång 

   Unknown author (2006-04-21)
   Sture Allén, professor emeritus vid institutionen för svenska språket, GU. Sture Allén är ordförande i Svenska Akademiens språkkommitté.
  • Flyttfåglar väljer väg efter eget välmående 

   Unknown author (2006-05-04)
   fil dr Mare Löhmus, zoomorfologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Skolan som hälsofrämjande arena - fluortanten åter i ny skepnad 

   Unknown author (2006-05-19)
   Odontologie dr/övertandläkare Ulla Mober Sköld. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Att träna lagom är bäst för hjärnan 

   Unknown author (2006-05-23)
   Med dr Andrew Naylor, fysiologi . En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Jag känner mig begåvad bara 

   Unknown author (2006-06-13)
   Universitetslektor Tore Otterup, Svenska. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.