Show simple item record

dc.contributor.authorNordqvist, Fredrik
dc.contributor.authorEskandari, Gevik
dc.contributor.authorAl Mobarek, Saif
dc.date.accessioned2008-10-07T10:23:11Z
dc.date.available2008-10-07T10:23:11Z
dc.date.issued2008-10-07T10:23:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18306
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att undersöka nästa våg av Business Intelligence - Corporate Performance Management - och vilka typ av möjligheter detta koncept kan bidra med när det kommer till uppföljning av projekt i ett kunskapsföretag som vi kan kalla ”Kusten AB”. Kusten AB finner nämligen utmaningar att i sina leveransprojekt identifiera problem och risker innan de får negativa konsekvenser för projektets budget, tidplan eller leveranskvalitet. Till hjälp i vårat arbete hade vi vår akademiska handledare Magnus Bergquist samt vår handledare på Kusten AB. Det praktiska arbetet bestod av prototypbyggande samt laborationer med hjälp av Microsofts verktyg PerformancePoint Server. När det kom till valet av metodologi valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt som bestod av fyra intervjuer, en enkät samt evaluering av ovannämnda prototyp. Detta var det som bidrog till den största delen av vår empiri. Den huvudsakliga slutsatsen som vi kom fram till är att snabbare och effektivare uppföljning av projekt, när det kommer till tid och budget, är fullt möjligt i den studerade organisationen.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesReport/IT University of Göteborgen
dc.relation.ispartofseries2008:037en
dc.titleNästa våg av Business Intelligenceen
dc.title.alternativeThe next wave of Business Intelligenceen
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg /Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record