Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Sofia
dc.date.accessioned2008-10-02T07:55:49Z
dc.date.available2008-10-02T07:55:49Z
dc.date.issued2008-10-02T07:55:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18255
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programen
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats var att undersöka musikens betydelse för hälsan, med fokus på både preventiva och terapeutiska egenskaper på depression. Ambitionen var att sammanställa befintligt vetenskapligt material för att se huruvida musiken kan nyttjas inom folkhälsoarbetet och i så fall på vilket sätt. En litteraturstudie genomfördes på ett material som utgjordes av 13 publicerade vetenskapliga artiklar. Resultaten av denna uppsats redovisar signifikanta effekter på primär-, sekundärpreventiv och terapeutisk nivå vad depression anbelangar. Tydliga sänkningar av depressionsnivå kunde konstateras i samtliga undersökningar och höjningar vad gällde humör och välbefinnande. Fynden relateras till relevanta folkhälsomål, där jämlikhet och vikten av jämn tillgänglighet i befolkningen belyses. Slutsatsen som dras är att man inom folkhälsoarbetet kan använda sig av musik i större utsträckning då det är en oskadlig lågkostnadsmetod, men att man måste ta hänsyn till människors olika preferenser och smak och kunna anpassa musikanvändandet för olika grupper och syften. Ytterligare forskning är nödvändig för att verifiera resultat och alstra mer detaljerade kunskaper om musikanvändning i hälsoarbetet.en
dc.language.isosween
dc.subjectmusik och hälsa, depression, folkhälsa, preventionen
dc.subjectmusic and health, prevention, depression, public healthen
dc.titleMusikens effekter på hälsa och depression - ett folkhälsoperspektiven
dc.title.alternativeThe effects of music on health and depression - a public health perspectiveen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record