Show simple item record

dc.contributor.authorStutzin, Dennisswe
dc.contributor.authorSamuelsson, Marcusswe
dc.contributor.authorLindholm, Henrikswe
dc.date.accessioned2004-02-09swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:35:51Z
dc.date.available2007-01-17T02:35:51Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1819
dc.description.abstractBakgrund: Att rekrytera och behålla kompetent personal har blivit en mycket viktig strategisk fråga för allt fler företag. För att medarbetaren ska stimuleras och känna motivation erbjuds den anställde olika förmåner i form av belöning för utförda prestationer. Myndigheters situation och verktyg för att motivera personalen skiljer sig åt jämfört med den privata marknaden. De incitament som den privata marknaden kan använda sig av för att motivera de anställda är inte alltid användbara inom de statliga förvaltningarna. Moroten som ska skapas får dock inte bara ses i pengar. Det handlar även om att bygga upp en stimulerande arbetsmiljö och erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter. Personalen är den allra största resursen för kunskapsföretag och utgör där oftast den största delen av kostnaderna. Det råder därför ingen tvekan om att personalhanteringen är en viktig faktor i den strategiska planeringen. Syfte: Vi vill med denna uppsats kartlägga vilka belöningar som finns inom myndigheter. Vidare är syftet att ta reda på vilka faktorer som har en motiverande effekt på individer inom myndighetsorganisationer. Avgränsningar: Vi har i denna studie valt att avgränsa undersökning till Skattemyndigheten i Göteborg. Vidare har vi valt att endast studera medarbetare som har en akademisk bakgrund. Andledning till detta är att vi i förberedelserna till studien fick indikationer på att det är den delen av personalen som har störst valmöjligheter beträffande olika arbetsplatser och således också är svårast för arbetsgivaren att dra till sig samt behålla. Att studien avgränsats till att innefatta skattemyndigheten i Göteborg är att det ur en kostnads- och tidsaspekt inte skulle vara möjligt att besöka flera avdelningar. Metod: Vi har i denna studie använt en kvalitativ fallstudie eftersom vi anser att det är den mest tillämpbara metoden på vårt problem. Fallstudier är ett bra sätt att undersöka en avgränsad aspekt på djupet under en begränsad tidsrymd. Resultat: Det finns stora skillnader i att vara anställd på en myndighet jämfört med den privata sektorn. Myndigheter kan inte i samma utsträckning ge monetära belöningar till sina anställda. Diskussionen angående motivation och belöning får inte stanna vid att myndigheter inte kan erbjuda ekonomiska belöningar. Det gäller istället att finna alternativa vägar att belöna och motivera medarbetarna. För att myndigheter ska kunna framstå som attraktiva arbetsgivare är det viktigt att framhäva de positiva egenskaper som är unika för statliga myndigheter.swe
dc.format.extent649357 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrning
dc.titleBelöningssystem i myndigheter - En fallstudie av Skattemyndigheten i Göteborgswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3363swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record