Show simple item record

dc.contributor.authorSvensson, Johanswe
dc.contributor.authorAlingfeldt, Lars-Fredrikswe
dc.date.accessioned2004-06-01swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:35:40Z
dc.date.available2007-01-17T02:35:40Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1802
dc.description.abstractBakgrund och problem: Informationsteknologin har utvecklats explosionsartat under de senaste decennierna. Den för affärsvärlden kanske viktigaste innovationen är framkomsten av affärssystemen (ERP), vilka har växt enormt sedan de första affärssystemen skapades i början på 1990-talet. Trots att gigantiska summor läggs på affärssystem varje år, verkar exemplen på misslyckade implementeringar aldrig sina. Affärssystemens verkliga effekter på företagen har under de senaste åren också börjat ifrågasättas. När det gäller affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen har flera tidigare studier visat att affärssystemet inte förbättrar arbetet och metoderna i den grad man kan förvänta sig, med tanke på affärssystemets stora funktionalitet. Eftersom dessa studier är några år gamla har vi funnit det intressant att utveckla dem och det har vi gjort utifrån problemformuleringen: Vilka effekter ger införandet av ett affärssystem på ekonomistyrningen och dess områden/komponenter? Syfte: Vårt huvudsyfte med studien är att beskriva vilka av de i teorin beskrivna effekterna på ekonomistyrningen som realiseras vid införandet av ett affärssystem. Avsikten är därmed att bidra till den forskning som sammankopplar områdena ekonomistyrning och affärssystem eftersom den i dagsläget inte är särskilt välutvecklad. Slutligen är det en del av syftet att beskriva och förklara eventuella skillnader mellan olika system avseende effekterna på ekonomistyrningen. Metod: Efter en utförlig litteraturstudie har en enkät utformats. Genom ett samarbete med Intentia och AdSIG har sammanlagt 80 Movex- och R/3-användare besvarat enkäten via en webbsida. Denna studies resultat har sedan jämförts med tidigare studier inom området och skillnader och likheter har diskuterats. Avslutningsvis har också en jämförelse mellan de två ingående systemen i denna studie genomförts. Denna jämförelse har kompletterats med intervjuer av sakkunniga experter som har kunnat ge viktig insikt i orsakarna till de funna skillnaderna mellan systemen. Resultat och slutsatser: Införandet av affärssystem har överlag lett till tydliga förbättringar av ekonomistyrningen, vilket är allra tydligaste inom internredovisningen och prestationsmätningen. Detta motsäger i stor utsträckning tidigare studier, vilket kan bero på att företagen i denna studie har haft några år mer på sig att skapa en välfungerande samverkan mellan system och verksamhet och därmed utvinna en större effekt av affärssystemsinförandet. Nyare ekonomistyrningsmetoder som ABC-kalkylering och balanserat styrkort sköts fortfarande mestadels utanför affärssystemet. Systemjämförelsen visar att företagen med SAPs R/3 överlag har upplevt en något större förbättring av ekonomistyrningen jämfört med Intentias Movex. Detta måste dock ställas i relation till en högre implementeringskostnad för SAPs system, samtidigt som man inte får glömma att ekonomistyrningen bara är en del av alla faktorer som måste beaktas vid en helhetsjämförelse av systemen.swe
dc.format.extent1272915 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrning
dc.titleAffärssystemets effekter på ekonomistyrningenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3694swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record