Show simple item record

dc.contributor.authorWesterberg, Pernillaswe
dc.contributor.authorMårald, Gunillaswe
dc.date.accessioned2008-09-23T07:54:55Z
dc.date.available2008-09-23T07:54:55Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.isbn978-91-7264-245-4swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18012
dc.description.abstractRapportens syfte är att beskriva attityder till och erfarenheter av IT-stödd distansutbildning bland studenter, lärare och prefekter och förändringar som skett mellan åren 2003 och 2006. De övergripande frågor som lyfts fram i rapporten är; Vilka attityder till och erfarenheter av IT-stödd distansutbildning har studenter, lärare och prefekter? Har det skett några förändringar mellan åren 2003 och 2006? Finns det någon koppling mellan attityder och erfarenheter? Vad kan förklara förekommande attityder och eventuella förändringar i attityderna? De tre intressentgrupperna, studenter, lärare och prefekter, är generellt positiva till IT stödd distansutbildning och allt arbete som görs för att främja utvecklingen av dessa, t.ex. Myndigheten för Sveriges nätuniversitets insatser. Vi kan också skönja en utveckling mot att fler är positiva till utvecklingen än för tre år sedan. Den ökade tillgängligheten och rekryteringen till högre utbildning är några förklaringar till de positiva attityderna. Lärare och prefekter upplever dessutom ett minskat kollegialt motstånd och en institutionsledning som är mer positiv än för tre år sedan. Trots detta kvarstår en del attityder om att studieformen har begränsningar och i förhållande till campusutbildning inte är lika bra. Attityderna handlar exempelvis om att alla ämnen inte går att ge som IT-stödd distansutbildning, studieformen är inte lämplig för nybörjare, kvaliteten och pedagogiken är sämre än campusutbildning. Det tycks dock finnas en tydlig koppling mellan ökade erfarenheter och positiva attityder. Vi kan notera en hel del negativa attityder främst bland studenter och prefekter som har mindre erfarenheter av ITstödda distansutbildningar. De tre intressentgruppernas erfarenheter av IT-stödd distansutbildning och informations- och kommunikationsteknik (IKT) har ökat över tre år. Många studenter har erfarenheter av mer än en IT-stödd distansutbildning 2006. Motiven till valet av studieform är i stort sett desamma, främst är de arbets- eller utbildningsrelaterade, men för en del är de också intressestyrda. Studieformen har oförändrat stor betydelse för studenternas möjligheter att kunna studera. Vi kan också se att fler studenter har använt webbportalen, där lärosätena inom Nätuniversitetet presenterar sitt utbud av IT stödda distansutbildningar.swe
dc.language.isosweswe
dc.publisherMyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildningswe
dc.subjectUcerswe
dc.subjectNätuniversitetetswe
dc.subjectstudentnyttanswe
dc.subjectattitiyderswe
dc.titleAttityder til och erfarenheter avl Nätuniversitetets IT-stödda distansutbildningar hos studenter, lärare och prefekter 2003-2006 - slutrapport II från en 3-årig utvärderingswe
dc.typeTextswe
dc.type.svepReportswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record