Show simple item record

dc.contributor.authorAderud, Johanswe
dc.date.accessioned2008-09-23T07:54:52Z
dc.date.available2008-09-23T07:54:52Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18008
dc.description.abstractVi har åter fått i uppdrag att göra en uppföljande utvärdering av Nätuniversitetets webbportal och dess nya design ur användbarhetssynpunkt med syfte att hitta problem och föreslå förbättringar. För utvärderingen har vi använt oss av definitionen av användbarhet enligt ISO 9141-11: Den grad i vilken användaren i ett givet sammanhang kan nyttja en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. Webbportalens syfte är att informera besökaren om hur, vad och var du kan studera på distans via nätuniversitetet. Den syftar också till att informera om myndighetens verksamhet, projekt som drivs och ge universitet och högskolor möjlighet att registrera kurser som skall finnas i nätuniversitetets utbud. Detta innebär att portalen skall vara enkel att använda för både lärare och studenter med olika bakgrund och kunskaper. Användartester av informationssystem/webbplatser (s.k. usability evaluations) kan göras på flera olika sätt. En avgörande faktor för val av metod är i vilken utsträckning man vill göra undersökningen representativ för målgruppen. I det läget är en kombination av ett par enkla undersökningar att rekommendera. Vi använder oss följaktligen av ett experttest och ett användartest. Experttestet är en så kallad heuristisk utvärdering där man utvärderar webbportalen utifrån ett antal riktlinjer för att finna brott mot dessa. Fördelen med denna typ av utvärdering är att man hittar många problem relativt snabbt och enkelt. Vi har också genomfört användartester i form av så kallad thinking aloud -utvärdering. Denna utvärderingsmetod involverar ett antal användare som genom scenarion utför uppgifter på webbplatsen/portalen. Fördelarna med denna metod är att man kommer åt missuppfattningar om webbportalen och problemen man finner är uppgiftsrelaterade. Man har gjort ett bra jobb då man uppdaterat och gett portalen en ny design. Portalen har en tydligare navigation och en mer logisk uppdelning av information där man nu skiljer på student- respektive myndighetsrelaterad information. Designen är enhetlig vad gäller exempelvis länkutformning och man har tagit till hänsyn användare med särskilda behov. Det resultat som vi kommit fram till är att man definitivt bör se över startsidan och hur man presenterar portalens syfte. Informationen om var man kan hitta lärcentra måste visas tydligare samt att man bör förbättra funktionen för fritextsökningen då den inte genererar den typ av resultat som expertutvärderare eller testpersoner förväntar sig. De ovan nämnda problemen är de som vi tycker är viktigast att åtgärda, men man bör även se över och reflektera kring de övriga problem som hittats.swe
dc.language.isosweswe
dc.publisherMyndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildningswe
dc.subjectUcerswe
dc.subjectstudentnyttanswe
dc.subjectanvändbarhetsstudieswe
dc.subjectNätuniversitetets webbportalswe
dc.titleAnvändbarhetsstudie av Nätuniversitetets webbportal - en uppföljning 2005swe
dc.typeTextswe
dc.type.svepReportswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record