Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Malin
dc.date.accessioned2008-09-11T07:36:14Z
dc.date.available2008-09-11T07:36:14Z
dc.date.issued2008-09-11T07:36:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/17874
dc.description.abstractTiteln ”Inte bara ett papper” syftar till den alkoholpolicy som skall finnas på företagen. Denna policy är grunden till ett välfungerande förebyggande arbete. Policyn är ett viktigt verktyg och man måste tillämpa den praktiskt. Syftet med undersökningen är att undersöka företagares alkoholförebyggande arbete på arbetsplatserna och i vilken utsträckning företagare anammat detta arbete. Studien tittar på vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid preventionsarbete för att ge en ökad kunskap om det förebyggande arbetet. Författaren har använt sig utav en kvalitativ metod med både telefonintervjuer och personliga intervjuer. I studien medverkar 7 informanter från olika arbetstagarorganisationer för att ge sin kunskap om problematiken. Huvudresultaten i undersökningen är att företagare inte bedriver något förebyggande arbete. De har skrivna policys och handlingsplaner men använder sig ej utav dessa. Alkoholtester används alltmer ute i arbetslivet och många företagare tillämpar dessa test som ett slags förebyggande arbete. Undersökningen visar också på att det finns stora skillnader mellan olika branscher och mellan olika företag i hur man arbetar preventivt med alkoholproblem. Det behövs mer kunskap i arbetslivet och framförallt bland chefer. Det behövs en medvetenhet om att denna problematik existerar och att det finns bra sätt att bemöta detta. Resultaten påvisar samband med att identifiera riskfaktorer i arbetslivet och ett bra förebyggande arbete. Att arbeta med tidiga insatser som primärprevention visar sig ha stor betydelse för hur man hanterar alkohol på arbetsplatser.en
dc.language.isosween
dc.subjectalkoholen
dc.subjectförebyggande arbeteen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectarbetsplatskulturen
dc.titleInte bara ett papper– en kvalitativ studie om förebyggande arbete av alkohol i arbetslivet utifrån arbetstagarorganisationers kunskapen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record