Now showing items 21-24 of 24

  • Äldre och ätande i hemmiljö 

   Gustafsson, Kerstin (2007)
   Kerstin Gustafsson ser i sin forskning att samhällets insatser är en viktig förutsättning för att äldre funktionshindrade skall kunna fortsätta att laga sin mat hemma. Anpassningen skall fokusera på vad man klarar i stället ...
  • Äldre och ätande i "vårdmatsalar" : måltiden inom omsorg och vård 

   Sidenvall, Birgitta (2007)
   Birgitta Sidenvall menar att vårdpersonalen inte får nöja sig med "ett tack för maten" och därmed tro att allt är bra. Äldre patienter känner sig mer som gäster än som boende på en vårdinstitition. Man kan ha fysiska ...
  • Sjukdomsrelaterad undernäring - äldreomsorgens utmaning 

   Rothenberg, Elisabet (2008)
   Sjukdomsrelaterad undernäring drabbar många sjuka äldre. Tillståndet kan obehandlat vara livshotande, leder till minskad funktion och livskvalitet samt ökad morbiditet och mortalitet. Evidensbasen för diagnostik och ...
  • Att följa vikten - viktigt vid stroke 

   Jönsson, Ann-Cathrin (2008)
   Forskning har visat att viktnedgång efter stroke kan vara relaterat till sväljsvårigheter, depression, aspiration, att man äter mindre t.ex. på grund av nedsatt aptit, eller på grund av att man drabbats av andra problem i ...