Now showing items 1-1 of 1

    • Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen 

      Hasselskog, Peter (2010-04-07)
      Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. ...