Show simple item record

dc.contributor.authorJonsson, Tobiasswe
dc.contributor.authorEklund, Katarinaswe
dc.date.accessioned2005-02-09swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:33:58Z
dc.date.available2007-01-17T02:33:58Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1761
dc.description.abstractBakgrund och problem: Under de senaste åren har flera stora företagsskandaler avslöjats. Genom dessa har revisorn och dennas roll ställts i fokus och ett flertal nya regler gällande revision har införts. I debatten har även frågan angående vad revisorn förväntas göra lyfts fram. Det anses finnas ett gap i förväntningarna mellan intressenterna av revisorns rapporter och revisorerna själva. Detta gap kallas för förväntningsgapet. Storleken på gapet varierar beroende på vem som tillfrågas och vilken förkunskap denna har. Syfte: I denna uppsats kommer vi att undersöka förekomsten och omfattningen av skillnader mellan klienternas förväntningar på revisorn och det arbete som den senare verkligen utför. Vi har vidare för avsikt att peka ut särskilda faktorer som klienterna efterfrågar samt att belysa revisorernas uppfattning om gapet. Slutligen vill vi även undersöka revisorernas förslag till att minska riskerna för att förväntningsgap uppstår. Avgränsningar: Resultatet av vår undersökning baseras på den information som lämnas vid respektive intervjutillfälle. Slutsatserna bygger på intervjupersonens personliga åsikter och skall inte ses som en allmän uppfattning bland revisorer och små svenska företag. Metod: I inledningsfasen bestämde vi oss för att genomföra vår undersökning på ett antal mindre företag. Anledningen till detta val är vår uppfattning om att företagsledarna inom denna grupp har relativt små kunskaper om revisorns egentliga uppgifter. De företag vi intervjuat är alla aktiebolag med som mest sex anställda. Revisorerna i vår undersökning kommer från byråer av varierande storlek. Resultat och slutsatser: Tre av fem företag saknar något i relationen med sin revisor. Uppfattningen delas av samtliga revisorer. Det som främst saknas är konkret rådgivning och en mera spontan kontakt. De åtgärder som föreslås är först och främst uppdragsbrevet, som revisorerna är mycket positiva till, samt avskaffande av revisionsplikten för små företag. Resultatet avviker något från teorin som uppvisar ett mer omfattande gap. Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att undersöka huruvida liknande förväntningar även återfinns i större företag. Uppsatsen fokuseras till stor del på det så kallade uppdragsbrevet. Intressant vore därför att utföra en liknande undersökning om ett par år för att få svar på om uppdragsbrevet fått önskad och förutspådd effekt.swe
dc.format.extent884284 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleFörväntningsgapet mellan revisor och klientswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4053swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record