Show simple item record

dc.contributor.authorSandin, Jannieswe
dc.contributor.authorSadati, Micaelaswe
dc.date.accessioned2005-06-21swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:33:33Z
dc.date.available2007-01-17T02:33:33Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1725
dc.description.abstractBakgrund och problem: Revisionens främsta uppgift är att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Revisionen ligger ofta till grund för ett viktigt beslutsfattande och därför är kravet på en kvalitetssäker revision mycket stort. Under de senare åren har dock förtroendet för revisionens kvalitet och revisorernas arbete fått mycket kritik. Avslöjandena om karteller, debatten kring företags redovisning, förmåner för ledande näringslivsföreträdare m m har lett till ett minskat förtroende för svenskt näringsliv. Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka kvalitetsparametrar som är viktigast för att kunna framställa en pålitlig och kvalitetssäker revision samt att visa hur revisorer och revisionsbyråer arbetar med dessa parametrar för att säkerställa revisionen. Avgränsningar: Det finns flera olika former av revision som t.ex. statlig taxeringsrevision och miljörevision. Vi avgränsar oss i denna uppsats genom att endast belysa den revision som är lagstadgad enligt svensk lagstiftning. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökningsmetod. Uppsatsens primärdata har insamlats genom genomförandet av tre djupintervjuer med auktoriserade revisorer från tre av de största revisionsbyråerna. Uppsatsens sekundärdata består av böcker och vetenskapliga artiklar. Resultat och slutsatser: Fyra olika kvalitetsparametrar har identifierats; oberoende, etiskt medvetande, kompetens och kunskap om branschen. Vi har i vår studie funnit att alla tre undersökta byråer arbetar med kvalitetssäkringen av dessa parametrar på ett liknande sätt. Genom goda interna kvalitetskontroller, årliga utvecklingssamtal och god dokumentation enligt analysmodellen kan byråerna garantera en god kvalitet på revisionerna. Förslag till fortsatt forskning: I vår studie har vi valt att undersöka kvaliteten hos de större byråerna. Vi tror att det skulle vara intressant att göra en liknande studie om kvaliteten bland mindre byråer för att se om det finns några skillnader i deras arbetssätt med kvalitetssäkring. Vi tror även att det skulle vara intressant att studera mer djupgående hur de interna kontrollsystemen är uppbyggda och hur tillförlitliga dessa är.swe
dc.format.extent297090 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleKvalitetssäker revisionswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4291swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record