Show simple item record

dc.contributor.authorSjölin, Joakimswe
dc.contributor.authorFriberg, Danielswe
dc.contributor.authorBohman, Per-Andersswe
dc.date.accessioned2006-01-23swe
dc.date.accessioned2007-01-17T02:33:14Z
dc.date.available2007-01-17T02:33:14Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1697
dc.description.abstractBakgrund och problem: Den 15 februari 2005 fattar styrelsen för Electrolux ett beslut om att avknoppa hela sitt utomhusproduktområde. Beslutet kommer efter larm från analytiker om en undervärderad aktie, samt ett ökande tryck från storägare om att komma med en långsiktig lösning på problemet. I och med avknoppningsbeslutet uppstår flera frågor. Vilka är de bakomliggande faktorerna till avknoppningen av Husqvarna från Electrolux-koncernen? Vilka blir effekterna av avknoppningen, och hur kommer kapitalstrukturen att se ut i de uppdelade koncernerna? Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera den del av Electrolux som kommer att utgöra den nya Husqvarna-koncernen, samt att illustrera tänkbara alternativ av hur avknoppningen från Electrolux-koncernen kan komma att se ut. Samtidigt försöker vi förstå de motiv som ligger till grund för avknoppningen och vilka effekter denna kommer att få främst för Husqvarna men även för Electrolux. Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att fokusera på Electrolux utomhusproduktområde som vid avknoppningen år 2006 kommer att utgöra den nya koncernen Husqvarna. Företagsanalysen av Husqvarna har avgränsats tidsmässigt till att innefatta en djupare analys av företaget från år 2000 fram till 2004. Metod: Analysen av Electrolux har skett genom applicering av Trekantsmodellen, Fyrkantsmodellen samt Porters Femfaktormodell på information som inhämtats från såväl Electrolux årsrapporter som externa analyser. Alla siffror som analyserats har omräknats till 2004 års penningvärde i syfte att förbättra jämförbarheten. Företagsanalys och slutdiskussion: Utomhusprodukterna har haft en närmast konstant tillväxt och god lönsamhet sedan dess inkorporerande i Electrolux i slutet av 1970-talet. De senaste årens utveckling visar på en stabil verksamhet som inte berörts nämnvärt av den omstrukturering som pågått inom Electrolux. Vår uppfattning är att huvudmotivet till avknoppningen är verksamheternas skillnader i strategisk inriktning, samt att det saknas betydande synergier emellan dem. Vidare motiv är att man vill göra sig av med koncernens konglomeratstruktur och ta fram de dolda värden som finns i utomhusproduktverksamheten. Effekterna av avknoppningen blir bland annat en mer fokuserad ledning för de nya koncernerna, samt en möjlighet till en starkare fokusering på respektive marknad. Kapitalstrukturen för de uppdelade bolagen kommer att anpassas för att tillgodose de bägge verksamheternas behov, vilket sannolikt innebär att merparten av de räntebärande skulderna läggs i Husqvarna. Förslag till fortsatt forskning: Det som i synnerhet vore intressant är en utvärdering av Electrolux och Husqvarnas verksamheter något år efter avknoppningen. Vidare skulle det vara av stort intresse med en fördjupad analys av något av de större bolag som tidigare avknoppats från Electrolux, exempelvis Gränges eller Autoliv.swe
dc.format.extent346685 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleDelningen av Electrolux - Husqvarna på egna benswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4674swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record