Show simple item record

dc.contributor.authorSiebmanns, Alexandraswe
dc.contributor.authorNilsson, Annaswe
dc.date.accessioned2006-02-17swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:28:06Z
dc.date.available2007-01-16T17:28:06Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1664
dc.description.abstractBegreppet innovationssystem lanserades i början av 1990-talet och betraktades som en traditionell linjär innovationsmodell, där en vetenskaplig upptäckt användes och tillämpades i nya processer och produkter. Forskning har dock visat att innovationer sällan sker på detta linjära sätt, utan att de oftast skapas i interaktion mellan olika aktörer. Idag betraktas innovationssystem som en miljö med korsvis befruktning mellan olika medverkande krafter som skapar, sprider och tar i anspråk ny teknik och ny kunskap. 2005 har varit ett rekordår vad gäller riskkapitalinvesteringar. Företag som köps upp av dessa riskkapitalbolag börjar ofta sin bana inom någon form av innovationssystem. Riskkapitalbolagens verksamhet syftar till att genom tillgång till kapital och aktivt ägarengagemang medverka till en utveckling av lönsamma och livskraftiga bolag. Förutom kapital tillförs även kompetens, nätverk och ägarstyrning till portföljbolagen, allt i syfte att få portföljbolagen att växa och generera framtida vinster. Ämnet för uppsatsen är huruvida det universitets- och högskolenära innovationssystemet i Göteborg skapar tillväxt. I inledningen av uppsatsarbetet fastställs studiens frågeställningar, vilka syftar till att dels förklara vad ett innovationssystem är, dels definiera tillväxt samt sätta kriterier för hur tillväxten skall mätas. Syftet med studien är att se om företag, som har funnits inom eller tagit sig ur det universitets- och högskolenära innovationssystemet, under den valda tidsperioden, har uppnått tillväxt enligt de kriterier för tillväxt som uppsatts av författarna. Dessa kriterier utgörs av ett antal nyckeltal och prestationsmått samt kriterier som om företagen har någon omsättning, resultat, antal anställda och om företagen har erhållit externt riskkapital. Uppsatsen tar en explorativ ansats och bygger på en rapport från Sjätte AP-fonden gjord sommaren 2005 med syfte att göra en kartläggning av det universitets- och högskolenära innovationssystemet i Göteborg. Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet. Utöver rapporten har information hämtats ifrån årsredovisningar och litteratur. Materialet har omarbetats, utökats och utvecklats i uppsatsen. Slutsatsen av denna uppsats är att innovationssystemet i Göteborg genererar tillväxt. Dock är den andel företag som når tillväxt liten i förhållande till den totala andelen företag i innovationssystemet. Det är alltså en liten andel företag som står för tillväxten, medan resterande andel företag genererar liten eller ingen tillväxt, alternativt läggs ned eller går i konkurs. Vad gäller innovationssystemet har författarna funnit att måluppföljningen bland organisationerna som ger stöd delvis är bristfällig. Att följa upp uppsatta mål för att se huruvida ett företags eller organisations resurser använd på rätt sätt är viktigt. Sex av tretton undersökta stödorganisationer saknar system för uppföljning eller har inte kunnat lämna information.swe
dc.format.extent291358 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleInnovationssystemet i Göteborg - Tillväxt eller konstgjord andning?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4751swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record