Show simple item record

dc.contributor.authorÖster, Matildaswe
dc.contributor.authorSjöholm, Mariaswe
dc.contributor.authorMöller, Janswe
dc.date.accessioned2006-02-17swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:28:05Z
dc.date.available2007-01-16T17:28:05Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1662
dc.description.abstractProblembakgrund: CSR har under de senaste åren blivit en allt viktigare del i många företag. Kraven från intressenter har ökat och en allt större diskussion förs om företags etiska och sociala ansvar. Informationen som företagen redovisar är frivillig och det finns ett stort antal organisationer som har kommit med olika instrument och guider för att strukturera upp företags CSR-redovisning. Frågeställningen i denna uppsats är: Vilken information om CSR redovisas i årsredovisningen av företagen? Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av innehållet i företagen på Stockholmsbörsens A-listans CSR-redovisning. Vi skall utifrån en framtagen checklista se vilka skillnader som finns mellan företagen för att utifrån det se om det går att dra några slutsatser. Avgränsningar: I denna uppsats kommer endast företagen noterade på Stockholmsbörsens A-lista att analyseras. I analysen och kartläggningen kommer endast 2004 års årsredovisning att användas alternativt om företaget har en separat CSR-redovisning. För företag som har brutet räkenskapsår kommer årsredovisningen 2003/2004 att användas. Informationen som analyseras är hämtad ur företagens publicerade årsredovisningar, information som finns på företagens hemsidor lämnas därhän. Då det finns en mängd olika riktlinjer angående CSRredovisning har författarna valt att avgränsa sig till och utgå från två av dessa; UN Global Compact och GRI. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys av årsredovisningar. I uppsatsen analyseras samtliga företag på Stockholmsbörsens A-lista utifrån en framtagen checklista, denna bygger på punkter från UN Global Compact och GRI. Resultat och slutsatser: Slutsatsen i denna uppsats är att det finns stora skillnader mellan olika företag och mellan olika branscher. Det viktigaste är att de företag som valt att redovisa CSR utifrån GRIs riktlinjer tillhandahåller mer information än övriga företag. Endast nio av punkterna i checklistan uppfylls av 40 företag eller fler vilket är en signal på att företagen på Stockholmsbörsens A-lista inte har en utvecklad CSR-redovisning. Förslag till fortsatt forskning: Göra om studien om några år för att se om CSRredovisningen i företagen har ändrats och i så fall hur. Göra intervjuer med ett mindre antal företag för att se hur arbetet med CSR går till i praktiken. Se hur företags CSR-redovisning förändras över tiden genom att med en checklista se vilka punkter som tillkommer och faller bort.swe
dc.format.extent429211 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleCorporate Social Responsibility – vilken information lämnas i årsredovisningen av företagen på Stockholmsbörsens A-listaswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4755swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record