GUPEA >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar >
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet >

The Politics of Purpose. Swedish macroeconomic policy after the golden age


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/16145

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_16145_1.pdfAbstract448KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: The Politics of Purpose. Swedish macroeconomic policy after the golden age
Författare: Lindvall, Johannes
Utgivningsdatum: 2004
Universitet: Göteborgs universitet/University of Gothenburg
Institution: Department of Political Science
Statsvetenskapliga institutionen
Datum för disputation: 2004-04-16
Disputation: Sal 10 Universitetsbyggnaden Vasaparken kl. 13.15
Publikationstyp: Doctoral thesis
URI: http://hdl.handle.net/2077/16145
Samling:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011