Show simple item record

dc.contributor.authorZasowski, Ernaswe
dc.contributor.authorAhmed, Cheroswe
dc.date.accessioned2003-06-02swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:26:25Z
dc.date.available2007-01-16T17:26:25Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1610
dc.description.abstractBakgrund och problem: Under senare år har den negativa utvecklingen av sjukfrånvaro i samhället blivit ett alltmer uppmärksammat problem. De anställdas frånvaro på grund av sjukdom kan leda till kostnader som för företaget/förvaltningen är långt högre än själva sjuklönen. De hälsofrämjande tjänster som kan komma företag till användning för att minska sjukfrånvaron har därigenom blivit en central fråga. Det är svårt att avgöra om kostnadsbesparingar genom hälsofrämjande åtgärder skett, när dessa inte ställs mot de kostnader sjukfrånvaro medför. Därför har huvudproblemet i denna uppsats formulerats på följande sätt: hur kan organisationer presentera effekterna av sjukfrånvaro och hälsofrämjande åtgärder i årsredovisningen? Syfte: Uppsatsen har tre syften. Det första syftet är att redogöra för de kostnadsbegrepp som uppstår vid sjukfrånvaro. Det andra syftet är att undersöka om och hur hälsofrämjande tjänster kan följas upp. Det tredje syftet är att utveckla en idéskiss för hur sjukfrånvaron och hälsofrämjande åtgärder kan presenteras i årsredovisningen. Avgränsning: Uppsatsen skall enbart behandla den frånvaro som beror på sjukdom. De besparingar som sjukfrånvaro kan leda till är inte av intresse för denna uppsats, eftersom författarna har utgått från att sjukfrånvaro är en kostnad. Metod: Författarna har studerat tidigare forskning inom området personalekonomi, som utförts av ett antal framstående personer. Vid undersökning om och hur företag/förvaltningar följer upp de totala kostnaderna för sjukfrånvaro och effekterna av hälsofrämjande åtgärder, har en kvalitativ metod använts. Resultat och slutsatser: Denna studie har visat att företag/förvaltningar inte känner till sjukfrånvarons totala kostnader. Författarna har också upptäckt att det i regel inte görs någon uppföljning av effekterna av hälsofrämjande åtgärder. Detta har lett till en idéskiss, där författarna visar hur man kan redovisa de totala kostnaderna för sjukfrånvaro och hälsofrämjande tjänsterna, för att över tid se effekterna av hälsofrämjande tjänster. Förslag till fortsatt forskning: I denna uppsats har en idé, för hur de totala kostnaderna för sjukfrånvaro och hälsofrämjande åtgärder kan redovisas i årsredovisningen, utvecklats. Det vore intressant att undersöka om det går att tillämpa denna i verkligheten.swe
dc.format.extent713670 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleSjukfrånvaro och hälsofrämjande tjänster - Kan konsekvenserna mätas?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid2572swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record