GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Affärssystem och informationskvalitet ur ett beslutsfattarperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1558

Files in This Item:

File Description SizeFormat
03-04-140.pdf363KbAdobe PDF
View/Open
Title: Affärssystem och informationskvalitet ur ett beslutsfattarperspektiv
Authors: Svensson, Jessica
Högberg, Anna
Issue Date: 2004
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 372227 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Bakgrund och problem: Affärssystem är ett formellt styrmedel som hjälper företag att tillhandahålla information. Att få ut rätt information från affärssystemet rankas i dagsläget som ett av de största problemområdena inom ämnet. Bättre informationshantering kan delvis uppnås genom bättre informationskvalitet. Endast begränsade undersökningar har studerat om individens förmåga att fatta beslut förbättras eller försämras av informationens komplexitet i affärssystemet. Syfte: Huvudsyftet är att u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1558
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011