Show simple item record

dc.contributor.authorLjungblom, Andersswe
dc.contributor.authorJönsson, Anna-Karinswe
dc.contributor.authorBerglund, Hulda-Lenaswe
dc.date.accessioned2006-06-14swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:07:38Z
dc.date.available2007-01-16T17:07:38Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1456
dc.description.abstractBakgrund och problem: Från och med räkenskapsåret 2005 skall alla svenska noterade koncerner tillämpa nya redovisningsregler (IFRS). Den regelförändring som behandlas i denna uppsats är framförallt att goodwill inte längre skrivs av systematiskt utan istället testas för nedskrivningsbehov minst en gång per år. Regelförändringen kommer att påverka koncernens resultat vilket leder till att även resultatbaserade värderingsmått såsom P/E-tal kommer att påverkas. Detta är ett outforskat område, vilket gör det extra intressant att kartlägga effekterna för detta första år som IFRS tillämpas och undersöka om marknaden tagit hänsyn till denna bokföringstekniska förändring i värderingen av koncerner. Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga resultateffekterna av de nya redovisningsreglerna angående goodwill för år 2005 för samtliga noterade koncerner på Stockholmsbörsen. Ett vidare syfte är att undersöka om börsaktörernas värdering av koncernerna har påverkats av den nya regleringen, genom att undersöka om denna förändring även avspeglas i koncernernas P/E-tal. Avgränsningar: Vi studerar endast koncerner, noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Metod: Vi använder sekundärdata från koncerners årsredovisningar för att sammanställa en kvantitativ, deskriptiv studie av koncernernas resultat- och P/Etalseffekter. Empiriskt material har vidare analyserats utifrån referensramen. Resultat och slutsatser: Undersökningen visar att allt eftersom den procentuella förändringen av vinsterna stiger minskar korrelationen mellan resultateffekterna och P/E-talseffekterna. Ju högre vinstförändringar, ju mer avviker förändringen av P/Etalen. Vår slutsats blir därför att börsens aktörer inte helt har sett igenom de resultateffekter som de nya reglerna angående goodwill har haft under år 2005 och därmed övervärderar koncernernas värde. Förslag till fortsatt forskning: Med utgångspunkt i denna uppsats anser vi att det vore intressant att studera koncernernas resultat över en konjunkturcykel för att se om de har blivit mer volatila på grund av slopade goodwillavskrivningar.swe
dc.format.extent374188 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalys
dc.titleHur marknaden har värderat koncernerna efter införandet av den nya IFRS-regleringen gällande goodwill. - en studie av samtliga koncerner noterade vid Stockholmsbörsenswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4913swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record