Show simple item record

dc.contributor.authorPetersson, Ninaswe
dc.contributor.authorStragnefors, Madinaswe
dc.contributor.authorGjirja, Birgitaswe
dc.date.accessioned2006-06-21swe
dc.date.accessioned2007-01-16T17:07:32Z
dc.date.available2007-01-16T17:07:32Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1449
dc.description.abstractBakgrund: De senaste åren har konkurrensen på olika marknader ökat markant. Många företag fokuserar på att vidareutveckla produkter och tjänster samtidigt som man förbättrar servicen och relationen till kunderna. För att kunna finansiera produktförbättringar och höjd servicekvalitet till kunderna är det viktigt för företaget att se över sina kostnader för att kunna minska dessa. Uppsatsen fokuserar på en minskning av kostnaderna inom fallföretagets logistik där transportkostnader i synnerhet utgör en stor andel av kostnaderna. Vårt fallföretag vill ha ett verktyg som kan användas som beslutsunderlag vid val mellan två tranportalternativ (flyg- respektive båtfrakt) och som innebär att logistikkostnaderna minskar samtidigt som servicenivån bibehålls. Uppsatsens huvudfråga är: Vilka skillnader i logistikkostnader finns för flödeskedjans aktiviteter för båt- respektive flygtransport? Syfte: Vårt syfte med uppsatsen var att utveckla en modell som kan användas som beslutsunderlag för val mellan två logistikalternativ. Som ett steg i processen har vi kartlagt och jämfört aktiviteter i flödeskedjan och identifierat kostnadsskillnaderna mellan alternativen. Metod: För att uppnå syftet med uppsatsen har vi tillämpat totalkostnadsmodellen. Nödvändig information har samlats in genom intervjuer och egna observationer. En kartläggning av flödeskedjan för de båda logistikalternativen genomförs för att sedan identifiera kostnaderna för alternativen. Därefter jämförs kostnadskomponenterna och en modell utvecklas för att beskriva kostnadsdifferensen. Resultat och slutsats: Våra resultat visar att valet av transportmedel ger upphov till kostnadsskillnader i transportkostnaden, orderläggnings- och informationskostnaden samt lagerföringskostnaden. De mest väsentliga skillnaderna uppstår i transport- och lagerföringskostnader vilket återspeglas i vår modell. Förslag till fortsatta studier: Eftersom Volvo Car Corporation har verksamhet även i andra geografiska områden än den Nordamerikanska marknaden anser vi att det vore intressant att göra en liknande studie som fokuserar på andra marknader. En annan tänkbar studie kan vara att jämföra andra transportmedel än båt och flyg för att hitta den bästa lösningen för företaget.swe
dc.format.extent330459 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrning
dc.subjectlogistikkostnaderswe
dc.subjectflödeskedjaswe
dc.subjecttotalkostnadsmodellenswe
dc.subjectflyg- och båttransportswe
dc.titleEn modell för analys av kostnadsskillnader mellan logistikalternativ – Fallet Volvo Cars Customer Service´ distribution av reservdelar till Nordamerikaswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4927swe
dc.subject.svepBusiness and economicsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record