Recent Submissions

 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-10-1)
  Kvinnorna och landstingen. 1 Hård af Segerstad, Kerstin, En vän till kvinnorna. Några ord om M. Emile Faguet och hans ställning till kvinnofrågan. 2 Hilma Borelius, Ohållbarheten i "antis" argument : II. 3
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-12-15)
  Kvinnorna och hushållningssällskapen, s. 1-2, Frigga Carlberg, Några intryck från samhällskursen i Blekinge, s. 2, Anna Lindgren, Segerjubel, s. 3, Gulli Petrini, Valdialog i hemmet, s. 3-4, Högerkvinnorna och ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-12-01)
  Kvinnorna och stadsfullmäktigevalen : fram till valurnorna!, s. 1, Anna Åbergsson, Hur kvinnornas intressen tillvaratagas : ålderdomsförsäkringskommitténs förslag, s. 1, Kvinnliga stadsfullmäktigekandidater, s. 2, Arbetet ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-11-15)
  Hilma Borelius, Anna Bugge Wicksell 50 år, s. 1, Männens första internationella kvinnorösträttskongress : från en Londonkorrespondent, s. 2, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria. X. 1909. Andra kammaren antar ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-11-01)
  Stadsfullmäktigevalen i december : taktiken, s. 1, Ester Brisman, Senaste nytt från England, s. 2, Ellen Hagen, Genom andras arbete, s. 3, Carrie Chapman Catt, Sköldpaddan och haren : Mrs Chapman Catt berättar, s. ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-10-15)
  Elsa Collin, Det dagas : prolog vid Nordiskt kvinnorösträttsmöte i Skodsberg sommaren 1912, s. 1, Ann Margret Holmgren, Ansvar och solidaritet, s. 2, Sigrid Kruse, Rätt är makt, s. 3-4, Åmå., En rösträttskatekes : ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-09-15)
  Hilma Borelius, Ohållbarheten i "antis" argument, s. 1, Klara Lind, Elin Pålman-Göthman, s. 2, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria. VII. 1907 års riksdag, s. 3-4
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-09-01)
  De sociala frågorna och kvinnorösträtten, s. 1, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria. VI. 1906 års riksdagsdebatt, s. 3-4
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-08-15)
  Elin Wahlquist, Norsk höger - och svensk, s. 1, Gerda Planting-Gyllenbåga, Martina Bergman-Österbergs samhällskurser. Första terminens verksamhet, s. 1-2, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria. V. 1906 års ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-08-01)
  Lydia Wahlström, Kvinnorörelsens utveckling och motståndarnas efterblivenhet. Några synpunkter ur ett anförande vid Stockholmsföreningens 10-årsfest, s. 1, Sigrid Kruse, Kommer kvinnorösträtten att främja nykterhetssaken?, ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-07-10)
  Idealitet och arbetshåg, s. 1, C. J. Engström, Strindberg, kvinnan och kvinnofrågan. III, s. 2, Ellen Key, Öppet brev från Ellen Key till L. K. P. R:s medlemmar, s. 2, Ellen Wester, De svenska kvinnornas andra allmänna ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-06-15)
  Frigga Carlberg, Anna Whitlock 60 år, s. 1, C. J. Engström, Strindberg, kvinnan och kvinnofrågan. II, s. 2, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria . III. 1904 års motioner: herr Sjöcronas i 1:a kammaren, herr ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-06-01)
  1912-1914, s. 1, Anna Lindhagen, Sveriges första rösträttsförening 10 år, s. 1, Kvinnorösträttsdebatten i Riksdagen : votering efter partilinjer. Ej en högerman, ej en högerröst för kvinnorösträtten, s. 3-5, Rösträttsdebattens ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-05-15)
  En maktfaktor, s. 1, De gifta kvinnorna och rösträtten : erfarenheter från Finland, s. 1, Kvinnofrågor inför Riksdagen, s. 2, Stockholmsföreningens andra möte : i Viktoriasalen den 29 april, s. 2, Wm. Hall-Jones, ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-05-01)
  Ställningen, s. 1, Gwen., I Fenixpalatset : mötet i Stockholm, s. 2, Kvinnornas dag, s. 3-5, Gulli Petrini, Kvinnorösträttens riksdagshistoria. I. Fredrik Borgs motion, s. 5
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1912-04-15)
  Regeringsförslaget, s. 1, England efter slaget. Nästa steg, s. 1-2, Elin Pålman, På föreläsningsturné i Norrland 10-25 mars, s. 2, Politisk rösträtt och valbarhet för kvinnor, s. 3, Gwen., Rösträttspropositionen i ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1913-12-15)
  Vad tiden kräver, s. 1, Anna Maria Roos, Paralleller, s. 1, Hilda Sachs, Kvinnornas julkalender, s. 3, Fr. Mörck, Brev fra Norge : kommunevalgene, s. 3, Gwen, En av dem vårt tack aldrig nådde, s. 3, Sven Brisman, ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1913-12-01)
  Kvinnornas kommunala rösträtt, s. 1, Karin Fjällbäck-Holmgren, Vad kvinnorna icke kunna förlora, s. 1-2, Ebba Palmstierna, Carl Carlson Bonde, s. 2, Gwen, En bok om kvinnovärde, s. 3, Kvinnorösträtten i Colorado, s. ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1913-11-15)
  Tiden hastar, s. 1, Politiskt kvinnorösträttsmöte i Uppsala, s. 1, Gulli Petrini, Kvinnorösträtten i praktiken, s. 2, Gerda Hellberg, En ny bok av Elin Wägner, s. 3, Anna Wicksell, Lagberedningens förslag till lag om ...
 • Rösträtt för kvinnor 

  Unknown author (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1913-11-01)
  Kvinnorna och emigrationen, s. 1, Anna Wicksell, Lagberedningens förslag till lag om äktenskaps ingående och upplösning, s. 2, Karin Fjällbäck-Holmgren, Hemmets kvinnor och rösträtten, s. 3, Anna Maria Roos, Varför bör ...

View more