Show simple item record

dc.contributor.authorDanielsson, Magnusswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:59:17Z
dc.date.available2007-01-16T16:59:17Z
dc.date.issued2002swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1385
dc.description.abstractAbstrakt Avsikten med denna uppsats har varit att undersöka begreppet Open Source Software (OSS) ur olika synvinklar. Mina centrala frågeställningar var, vad är OSS?, samt hur används det av olika organisationer? Intresset kring att göra en studie om OSS grundade sig i all den uppmärksamhet som ägnats fenomenet de senaste åren. Står vi måhända inför ett paradigmskifte när det gäller hur vi producerar och distribuerar mjukvara? Kanske en lösning på den ständiga 'mjukvarukrisen'? I en teoretisk ansats har jag utgått från studier av litteratur, såväl som artiklar på Internet. Detta i syfte att redogöra för historiken bakom mjukvara med öppen källkod. Jag undersökte bruket av OSS i offentlig svensk förvaltning och 3:e världen samt olika licenser som används. Jag drog även parallellen med traditionen inom forskningen att öppet publicera resultat samt dess konflikt med kapitalismens syn på konkurrensfördelar och patent. I undersökningen ingick även en empirisk kvalitativ studie, där jag med intervjuer undersökte fem organisationer i Göteborg utifrån deras attityd till OSS. Resultatet blev att de använde OSS för dess höga kvalitet, låga inköpspris samt goda support. Dessutom slapp man administrera licenshantering och kunde förenkla sina inköpsrutiner.swe
dc.format.extent254712 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleOpen Source Software Paradigmskifte eller dagslända?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1985swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record