Show simple item record

dc.contributor.authorAfshar, Zahraswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:59:08Z
dc.date.available2007-01-16T16:59:08Z
dc.date.issued2002swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1373
dc.description.abstractAbstrakt Denna magisteruppsats redovisar användarnas uppfattning av ett Intranät, det så kallade kursadministrativa systemet. Detta system används av ett trettiotal olika institutioner på Handelshögskolan. I den här studien har jag valt att studera användningen av detta system på två av dessa, institutionen för informatik och institutionen för företagsekonomi. Det kursadministrativa systemet är utvecklat för att förmedla den interna informationen inom varje specifik institution och på varje specifik kurs. En förutsättning för att få ett bra resultat av en implementering av ett Intranät är dock att systemet upplevs vara användbart och användarvänligt av användarna. För att undersöka huruvida det kursadministrativa systemet är användarvänligt eller inte, har jag intervjuat olika grupper av användare. Resultatet visar att användarna upplever systemet funktionellt och användbart. Det stödjer kommunikationen och främjar effektiviteten. Samtidigt visar det sig att det finns vissa brister som bör åtgärdas. Uppsatsen kommer att ge ett antal rekommendationer utifrån användarnas behov, detta för att förbättra användbarheten på det kursadministrativa systemet.swe
dc.format.extent826981 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleEn utvärdering av Intranätets användbarhet vid informatik och företagsekonomiswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1894swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record