Now showing items 1-1 of 1

    • Söka & värdera. Nätbaserad introduktion till informations-sökning och informationshantering. 

      Bjarsch, Carin; Hessman, Eva; Pettersson, Karin (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Västra Hamngatan 25, Box 300, SE 405 30 Göteborg, 2011-12-07)
      Syftet med rapporten är att berätta om projektgruppens arbete med att utveckla webbkursen Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering. Målgrupp för webbkursen är alla nyantagna studenter vid ...