Now showing items 1-1 of 1

    • Interaktiv återkoppling mellan laborationer och teori i kemiundervisningen 

      Elvingson, Christer; Mukhtar, Emad (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2008)
      Målet med projektet var att förstärka kopplingen mellan den teoretiska och laborativa delen av undervisningen i fysikalisk kemi och samtidigt ge studenterna möjlighet till bättre förberedelse även inför de praktiska momenten. ...