Now showing items 1-1 of 1

    • Nätuniversitetets webb/kursinformation - vidare utvärdering 

      Sandberg, Ulrika (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2004)
      Föreliggande rapport utgör en del i UCERs utvärdering av studentnyttan av Nätuniversitetet. I rapporten redovisas en undersökning av studenters informationsbehov, begreppsanvändning och sökmönster när det gäller IT-stödda ...