Now showing items 1-1 of 1

    • Att samarbeta pedagogiskt över språkgränserna 

      Avril, Chloé; Ehrling, Sara (Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2013-01-28)
      Inom ramen för detta projekt har två tvärspråkliga kurser med inriktning mot litteratur och genus skapats, SPL131 och SPL132. Vi ville genom projektet samla den pedagogiska och ämnesmässiga kompetens kring genusfrågor som ...