Now showing items 1-2 of 2

  • Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet 

   Åsa Ryegård; Karin Apelgren; Thomas Olsson; Mälardalens högskola; Uppsala Universitet; Lunds universitet (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2010-04-16)
  • Pedagogisk skicklighet som merit vid professorstillsättningar 

   Tydén, Thomas (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2004)
   Frågeställningen för denna studie har varit hur pedagogiska skicklighet vägs in vid tillsättningen av professorer. Professorstillsättningar vid Chalmers, Uppsala universitet och Örebro universitet under åren 2001 2002 ...