Now showing items 1-1 of 1

    • LRC på campus, utveckling av nätverk 

      Ambrén, Anders (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2006)
      Rapporten sammanfattar arbetet i ett nationellt nätverk vars uppgift var att möjliggöra stöd och samverkan i LRC-frågor (Learning Resource Center) inom svenska universitet och högskolor. Nätverket upplöstes oktober 2006. ...