Now showing items 1-1 of 1

    • GUL-användning och behov av digitala verktyg 

      Sunnerstam, Maria (Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande., 2014-10-15)
      Lärplattformen GUL breddinfördes inom Göteborgs universitet i januari 2009. Ansvar för förvaltning och utveckling av lärplattformen har fram till årsskiftet 2013/2014 legat inom Utbildningsenheten men ligger idag vid ...