Now showing items 1-2 of 2

  • Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter 

   Stage, Jesper; Christiernsson, Anna; Söderholm, Patrik (Havsmiljöinstitutet, 2015-07-10)
   En adaptiv havsmiljöförvaltning förutsätter att nya styrmedel och åtgärder tas fram när så behövs, men också att sådana styrmedel och åtgärder som redan används eller som är på väg att införas följs upp och utvärderas. En ...
  • Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön 

   Sundblad, Eva-Lotta; Vallin, Are; Grimvall, Anders; Emmerson, Richard (Havsmiljöinstitutet, 2015-09-07)
   Rapporten visar att det finns många fenomen inom samhället som är relevanta för belastningen av näringsämnen på havsmiljön. Det finns potential till förändring genom att fenomenen i sig är föränderliga och genom att de är ...