Now showing items 1-4 of 4

  • Havsmiljöinstitutets årsrapport 2014 

   Tönnesson, Kajsa; Johansen Lilja, Tina; Havsmiljöinstitutet (Havsmiljöinstitutet, 2015-02)
   I Havsmiljöinstitutets årsrapport för 2014 redovisas institutets verksamhet och projekt under 2014. Redovisningen tar utgångspunkt i Havsmiljöinstitutets uppdrag från regeringen.
  • Havsmiljöinstitutets årsrapport 2015 

   Tönnesson, Kajsa; Johansen Lilja, Tina; Havsmiljöinstitutet (Havsmiljöinstitutet, 2016-02)
   I Havsmiljöinstitutets årsrapport för 2015 redovisas institutets verksamhet och projekt under 2015. Redovisningen tar utgångspunkt i Havsmiljöinstitutets uppdrag från regeringen.
  • Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden 

   Söderholm, Patrik; Christiernsson, Anna; Stage, Jesper (Havsmiljöinstitutet, 2015-07-10)
   Utifrån ett urval samhällsekonomiska analyser med koppling till havs- och vattenmiljöområdet genomförda av, eller på uppdrag av, svenska myndigheter, belyser och kommenterar författarna viktiga skillnader i angreppssätt. ...
  • Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön 

   Sundblad, Eva-Lotta; Vallin, Are; Grimvall, Anders; Emmerson, Richard (Havsmiljöinstitutet, 2015-09-07)
   Rapporten visar att det finns många fenomen inom samhället som är relevanta för belastningen av näringsämnen på havsmiljön. Det finns potential till förändring genom att fenomenen i sig är föränderliga och genom att de är ...