Now showing items 1-1 of 1

    • 1/3-modellen - interaktivt lärande i musikteori 

      Asplind, Björn; Löfdahl, Marcus (Göteborgs universitet, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, 2012-05-10)
      Hösten 2011 genomfördes ett pilotprojekt med distansutbildning (Blended Learning) inom det konstnärliga området. Detta tog sig konkret form i en fristående kurs i musikteori på 7,5 högskolepoäng med 12 studentplatser. ...